Eerste Graad 2BNIJ

Een vlotte en aangename overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs is wat wij vooropstellen. De eerste graad van Level X heeft buiten de vaste troeven als een leerling-vriendelijke aanpak waarbij zowel leerondersteuning als socio-emotionele ondersteuning centraal staat, ook heel wat vernieuwende troeven.

We bieden een kwaliteitsvolle A-stroom aan die oriënteert naar stevige TSO- richtingen die zowel naar verdere studies als werkzekere beroepen leiden. Onze B-stroom oriënteert naar onze BSO-richtingen die allen een goede reputatie genieten op de arbeidsmarkt.

Voor deze opleiding

Wat mag je verwachten:

 • Een eigen plek op onze grote campus, in een nieuw gebouw.
 • Didactisch vernieuwend materiaal: smartboards, aantrekkelijke studiezaal, leerling-vriendelijk meubilair, ipads,...
 • Uitdagende projectweken en -dagen
 • Actieve en ondersteunende werkvormen op het niveau van iedere leerling (ADI)
 • Sterke opvolging door leerlingbegeleiding en opvoeder.

Deze opleiding

Beroepenveld NIJVERHEID:

 • Dit is een breed beroepenveld dat alleen wordt aangeboden.
 • Je proeft er van verschillende vakgebieden die dikwijls in bedrijven voorkomen bv. mechanica, elektriciteit, metaal, bouw en/of hout.
 • In 'Mechanica' leer je vijlen, knippen, boren, plooien, zagen, …
 • Je leert meten, aftekenen en het juiste gereedschap kiezen en gebruiken.
 • In 'Elektriciteit' leer je schakelaars en zekeringen (de)monteren op eenvoudige klemborden.
 • Je leert eenvoudige elektrische schema’s tekenen en plannen begrijpen.
 • Je leert eenvoudige elektrische installaties op een veilige manier herstellen.

Doorstroom

Het succesvol beëindigen van deze studierichting geeft je een toegangsticket voor diverse richtingen in Level X Hasselt.

 • Of een opleiding leren & werken in ons centrum Leren & Werken vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
  Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.
 
 

 Vak2BNIJ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding3
AVProject Algemene Vakken (PAV)8
AVFrans2
AVPlastische Opvoeding1
Beroepenvelden
TVHout2
TVNijverheidstechnieken3
PVPraktische oefeningen hout3
PVPraktische oefeningen nijverheidstechnieken6
Complementair
AVCommunicatieve Vaardigheden2
Totaal32

Scroll to Top