Maatschappij & welzijn

Als je oplossingsgericht kan denken komt de creativiteit vanzelf

Situering in het aanbod 

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte.

Inhoud

In deze studierichting is het belangrijk dat je goed observeert, reflecteert en communicatieve
en sociale vaardigheden leert. Je legt de focus op gezondheidsbevordering en op het uitvoeren
van huishoudelijke taken binnen een gezinscontext.
Je oriënteert je op activiteiten in zorg en welzijn
• Je oriënteert je op activiteiten in zorg en welzijn.
• Je geeft aandacht aan maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving.
• Je leert over waarneming en beweging (toegepaste fysiologie en anatomie)
• Je ziet de basis van ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde.
• Je houdt rekening met alle aspecten van het mens zijn en bekijkt hoe je voor anderen
kan zorgen of mensen kan begeleiden binnen de context van het gezin. Het is belangrijk dat je oog hebt voor de wensen, de behoeftes, de mogelijkheden en de beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.
• Je leert over de ontwikkeling van de mens, over het gedrag en over de plaats van de mens in de maatschappij. Wat je leert, pas je toe op concrete opvoedingssituaties.
• Sociale en communicatieve vaardigheden zijn bij wat je leert erg belangrijk
• Je leert ondersteunende vaardigheden m.b.t. activiteiten in het dagelijkse leven en het aanbieden van activiteiten en vrije tijd.

Leerlingenprofiel

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaalvoelend en creatief.

Na de 2de graad

Logische vervolgopleidingen zijn:

  • Opvoeder – begeleider
  • Gezin- en welzijnswetenschappen

Toekomst perspectieven:

  • Voorbereiding op het hoger onderwijs master en bachelor.
  • Werken in de welzijnssector: gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemene welzijnswerk.

Lessentabel

 Vak3CMW4CMW
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Frans22
Engels22
Historisch bewustzijn Burgerschap33
Natuurwetenschappen - technologie - STEM - Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) - Wiskunde66
Economische en financiële competenties-1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie1-
Specifiek gedeelte
Fysiologie en anatomie11
Generieke competenties12
Indirecte zorg en voeding33
Gezondheid, zorg en welzijn32
(Pe)agogisch handelen44
Totaal3232
Scroll to Top