Maatschappij & welzijnswetenschappen

Als je oplossingsgericht kan denken komt de creativiteit vanzelf

Situering in het aanbod 

De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Inhoud

Je leert theoretische en abstracte inhouden verwerken. Je kan de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit met toevoeging van een pakket filosofie.

Leerlingenprofiel

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaalvoelend en creatief.

Na de 2de graad

Logische vervolgopleidingen zijn:

  • Opvoeder – begeleider
  • Gezin- en welzijnswetenschappen

Toekomst perspectieven:

  • Voorbereiding op het hoger onderwijs master en bachelor.
  • Werken in de welzijnssector: gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemene welzijnswerk.

Lessentabel

 VakMaatschappij- en Welzijnswetenschappen 3de jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands5
Frans3
Engels2
Historisch bewustzijn Burgerschap2
Ruimtelijk bewustzijn1
Wiskunde4
Biologie1
Fysica1
Chemie
Technologie STEM
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie1
Specifiek gedeelte
Gedragswetenschappen
4
Sociale wetenschappen2
Pakket uit filosofie1
Totaal32
Scroll to Top