Sociale & technische wetenschappen

Quote

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 1ste graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen. De studierichting sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.

Inhoud

Wat mag je verwachten:

  • de drie pijlers van STW zijn: opvoedkunde, huishoudkunde en wetenschappen
  • naast de algemeen vormende vakken krijg je een gespecialiseerde opleiding op technisch-wetenschappelijk vlak en een diepgaande vorming op sociaal vlak

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Leerlingenprofiel

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaal voelend en creatief. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Na de 2de graad

Toekomstperspectieven:

  • In de 3de graad kan je als vervolgopleiding kiezen voor de studierichting gezondheids- en welzijnswetenschappen of opvoeder- begeleider

Lessentabel

Vak4TSTW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVAardrijkskunde1
AVEngels2
AVFrans2
AVGeschiedenis1
AVNederlands4
AV Wiskunde3
Specifiek gedeelte
AVFrans1
AVMuzikale opvoeding1
AVPlastische opvoeding1
AV/TVBio/Chem/Fys/Toegepaste natuurwetenschappen6
PV/TVHuishoudkunde/Opvoedkunde/PV Huishoudkunde7
Totaal33
Scroll naar boven