Autotechnieken (theoretisch)

De nadruk van deze opleiding ligt op fouten opsporen zowel op mechanisch als elektrisch vlak. Hier wordt zowel het inzicht in de werking van de wagen als het stellen van de juiste diagnose bij defecten bijgebracht.
Oefeningen in het laboratorium helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden.
Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto’s en vrachtwagens is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en regelsystemen belangrijk.

Volgende onderwerpen komen systematisch aan bod:

  • het uitvoeren van onderhoudsbeurten, het monteren en demonteren, een diagnose stellen en de motor afstemmen met de meest geschikte apparatuur
  • het herstellen, afstellen en controleren van het onderstel (chassis) en van de elektrische installaties
  • de voorwieluitlijning, revisie van verbrandingsmotoren, elementaire lastechnieken en stuurgeometrie (uitlijnen van de stuurinrichting).

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de autotechnische veiligheidsvoorschriften.
Deze kennis wordt aangebracht in ons goed uitgerust atelier.
De stages in het tweede leerjaar van de derde graad zijn een waardevolle aanvulling vanuit een reële werksituatie.
Hiertoe leer je planning, organisatie, klantgerichtheid en kwaliteitszorg.

Voor deze opleiding

De ideale vooropleiding op deze studierichting is TSO Elektromechanica. Ook andere studierichtingen binnen het studiegebied Mechanica - Elektriciteit bieden mogelijkheden, vooral deze met een component mechanica.

Deze opleiding

Er wordt verwacht dat je geïnteresseerd bent in de werking en het onderhoud van auto’s, meer bepaald in het stellen van een diagnose en het voorstellen van mogelijke oplossingen. Ook belangstelling voor elektriciteit en elektronica is belangrijk.

Doorstroom

Logische vervolgopleidingen in het hoger onderwijs zijn:

  • alle specialisatiejaren BSO van het studiegebied auto
  • alle graduaatsopleidingen (HBO5); - een professionele bachelor, bv. autotechnologie
  • een academische bacheloropleiding kan ook (voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden).

Uiteraard zijn inhoudelijk verwante richtingen het meest haalbaar.

 Vak
5TAU
6TAU
AVAardrijkskunde
1
1
AVFrans
2
2
AVLevensbeschouwing
2
2
AVEngels
2
2
AVNederlands
3
3
AVLichamelijke opvoeding
2
2
AVGeschiedenis
1
1
AVWiskunde
2
2
PV/TVProject Auto
17
17
Totaal
32
32
Scroll to Top