Thuis- en bejaardenzorg 7BSO

Wil jij je inzetten voor je medemens?

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden.
Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.
Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.
Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.

Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij. Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig.

 • Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.
  Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
 • Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
 • Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
 • Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Voor deze opleiding

 

Na het beëindigen van de 2de graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze opleiding

De thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige verwerft specifieke kwalificaties voor de beroepsuitoefening van ‘ zorgkundige ‘ in gezondheidssituaties. Een vrijstelling voor de algemene vakken kan aangevraagd worden en is mogelijk op voorwaarde dat u reeds geslaagd was voor deze vakken en na toestemming van de klassenraad.

Wat mag je verwachten:
 • in het zevende leerjaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige word je opgeleid om o.a. in ziekenhuizen of in de bejaardenzorg te werken.
 
 
 
 

Doorstroom

Toekomstperspectieven:
 • Na afronding van dit zevende leerjaar ontvang je het diploma
 • Je kan 7de specialisatiejaar kinderzorg volgen
 • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs
 • Je kan tewerkgesteld worden in de zorgsector: rust- en verzorgingstehuis, ziekenhuis, thuiszorg ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vak7BTBZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
TVHuishoudkunde1
TVVerzorging2
TVOpvoedkunde2
PVPraktijk huishoudkunde1
PVPraktijk verzorging1
PVPraktijk opvoedkunde1
PV/TVStage verzorging8
PV/TVStage huishoudkunde4
Totaal32
Scroll naar boven