GO! Next Level X besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het GO! niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het GO! Next Level X al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via [email protected].Het GO! Next Level X spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het GO! Next Level X kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.Het GO! Next Level X kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.Het GO! Next Level X kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.De website van het GO! Next Level X bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. Het GO! Next Level X controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Het GO! Next Level X kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.Het GO! Next Level X is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene. Indien u op een foto te zien bent en dit niet wenst, kan u ook een mail sturen met de directe link naar [email protected](GDPR).

Het GO! Next Level X heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

Privacybeleid

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van het GO! Next Level X gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan het GO! Next Level X, Vilderstraat 3 & 28, 3500 Hasselt.Het GO! Next Level X respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan het GO! Next Level X verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van het GO! Next Level X verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door het GO! Next Level X, of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met [email protected]

Wie de website van het GO! Next Level X gebruikt, gaat ermee akkoord dat het GO! Next Level X cookies opslaat op de harde schijf. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk volgend bezoek aan de website van het GO! Next Level X naar de beheerder van de website worden teruggestuurd om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wanneer deze cookies verwijderd of uitgeschakeld worden, kan de goede en vlotte werking van de GO! Next Level X website niet meer worden gegarandeerd.

GDPR-2

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer geplaatst worden) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Scroll naar boven