Ouderparticipatie

Ouders die interesse tonen voor wat er in de klas gebeurt, geven een positieve stimulans aan hun kind om op school zich voluit in te zetten.

Smartschool

Via Smartschool houden we u op de hoogte van de activiteiten, de resultaten (‘skore’) en het gedrag van uw kind. Het is daarom belangrijk dat u dagelijks Smartschool nakijkt. U kan ook instellen dat Smartschool u mailt wanneer er nieuwe gegevens over uw kind beschikbaar zijn. U kan ook de Smartschool app installeren.

Voor vragen ivm smartschool kunt u mailen naar [email protected].

Oudercontact

Tijdens het oudercontact kunnen wij u informeren over de vorderingen, activiteiten, resultaten, afwezigheden en het gedrag van uw kind. Kan u niet aanwezig zijn op dit contactmoment? Laat het ons weten, we zoeken graag naar een alternatief.

De data van onze oudercontacten kan u terugvinden in de jaarkalender.

Centrum Leerlingenbegeleiding

Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) is een centrum dat informatie, hulp en begeleiding op vraag aanbiedt aan leerlingen, ouders en scholen vanuit een onafhankelijke positie.

Wist je dat het CLB:

  • onafhankelijk van de school werkt?
  • voor elke leerling een dossier maakt?
  • ouders en leerlingen hun dossier laat inkijken?
  • gratis werkt voor jou?
  • beroepsgeheim heeft?

Schoolraad

De schoolraad heeft vooral een adviesfunctie in tal van zaken rond de school. Zo is het advies van de schoolraad nodig bij de oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad is een samenstelling uit:

  • personeelsleden;
  • 2 leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
  • 2 leden uit de leerlingenraad;
  • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. Wil je je kandidaat stellen voor de schoolraad? Laat het ons weten!

Scroll naar boven