Visie

GO! Next Level X staat voor secundair expertenonderwijs: Level 1, Business, Care, Design, IT, STEM, Leren&Werken en de Wereldklas.

Een ruim netwerk binnen verschillende sectoren en hoger onderwijs zorgt voor een goede voorbereiding op de toekomst.

Ontdek de eXpert in jezelf! 

De ‘X’ in ‘level X’ verwijst naar het principe van ‘expertenonderwijs’ waarbij de leerling centraal staat. Level X zet vakexperts voor de klas, werkt intens samen met de bedrijfswereld en benadert leerlingen heel persoonlijk. 

De ‘X’ staat ook voor verbinding: over de straat heen tussen beide campussen, tussen de leerkracht-expert en leerling, tussen school en ouders, tussen school en bedrijfsleven, tussen school en hoger onderwijs, tussen onze verschillende domeinen en finaliteiten. 

Level X biedt een ruim aanbod met alle finaliteiten; zowel doorstroom, dubbele finaliteit, arbeidsmarktgericht als leren & werken is mogelijk binnen het domein van jouw keuze: Level 1, Business, Care, Design, IT, STEM, Leren&Werken en de Wereldklas. 

Een ruim netwerk binnen die verschillende sectoren en hoger onderwijs zorgt voor een goede voorbereiding op de toekomst. 

Onze experten, zowel van binnen als van buiten de school, dwingen door hun vakkennis op een natuurlijke wijze respect af bij de leerlingen. Bovendien creëert dergelijk praktijkgericht onderwijs een enorme persoonlijke betrokkenheid. Dit ligt in lijn met de poolstervisie van het GO! gericht op gepersonaliseerd samen leren. 

We maken het expertenconcept visueel door de vermelding van het begrip ‘expert’ op de werkkledij van de leerkrachten, de achtergrond voor MS Teams en de baseline ‘ontdek de expert in jezelf’. 

 

Level 1, één campus 

Leerlingen starten hun schoolcarrière in een brede eerste graad, die de naam ‘level 1’ draagt (spreek uit als ‘level one’). De eerste twee jaren krijgen leerlingen de kans om hun interesses en talenten te verkennen. Daarbij hebben ze de keuze tussen de basisopties STEM-IT, Design, Business en Care. 

De lessen vinden in de verschillende schoolgebouwen op Campus 11 de Linie plaats. Zowel in het voormalige KTA 1 en 2 als in de hotelschool en de sportschool. Het voordeel van dit ‘één-campus-model’? Vanaf de tweede graad maken leerlingen een doordachte keuze voor een gespecialiseerde studierichting, zonder drempels. Ze zijn namelijk al vertrouwd met andere leerlingen, leraars en schoolgebouwen binnen de campus. 

Onze ligging binnen de grote ring van Hasselt werkt drempelverlagend: zowel PXL als UHasselt, UCLL, Syntra en VDAB liggen op een steenworp van de schoolpoort. 

 

Klaar voor arbeidsmarkt of hogere studies 

Door de intense samenwerking delen onze leerkrachten kennis, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. 

De schaalvergroting voel je in de klaslokalen niet. Integendeel, als leerling kan je binnen één campus van uiteenlopende studierichtingen proeven in alle finaliteiten. Samen stippelen we jouw eigen traject richting diploma secundair onderwijs uit: van voltijds onderwijs tot duaal leren. 

Deze aanpak slaat aan: enerzijds kan de overgrote meerderheid van onze leerlingen dadelijk aan de slag op de arbeidsmarkt (vaak hebben ze zelfs al een contract op zak nog vooraleer ze afstuderen), anderzijds stroomt een aanzienlijk percentage door naar het hoger onderwijs. Onze doorgedreven onderwijsloopbaanbegeleiding gidst jou hier stap voor stap door. 

 

De leerling staat centraal 

De "leerlinggerichtheid" is voor Level X een zeer wezenlijk onderdeel van de schoolcultuur. Elke leerling wordt benaderd met respect voor zijn eigenheid en voor zijn bekwaamheid. De zorg om de leerling staat overal centraal. Personeelsleden staan dicht bij de leerlingen en zijn constant aanspreekbaar. Elk personeelslid is een leerlingbegeleider, is positief betrokken en heeft dus in zijn opdracht ook ruime aandacht voor alle mogelijke vormen van zorgbreedte: inhaallessen, gesprekken, remediëringen, pedagogisch-didactische activiteiten... Bovendien engageert Level X zich voor een georganiseerde leerlingbegeleidingsstructuur op school, in samenwerking met het CLB en andere relevante experten-partners. 

Troeven

Een brede basisvorming in de eerste graad (Level 1) waarbij je kan proeven van de domeinen: Business, Care, Design, IT, STEM, Leren&Werken en de Wereldklas binnen Level X, maar ook van Hotel en Sport. Op basis van je talenten en interesses maak je een bewuste keuze richting de tweede graad.

Een ruim aanbod met alle finaliteiten: zowel doorstroom, dubbele finaliteit, arbeidsmarktgericht als leren & werken is mogelijk binnen het domein van jouw keuze.

Lessen gegeven door experten, zowel van binnen als van buiten onze school, zowel op school als op locatie.

Een activerende en krachtige leeromgeving voor specifieke vakken.

 

Pedagogisch project

Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

De poolstervisie geeft richting aan onze kernopdracht.

Het GO! = dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving.

 

Werken aan…

… actief burgerschap
Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, … jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen.

…waarden
Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze scholen worden aangeleerd. Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren. Lees hier alles over de GO! waarden.

Scroll naar boven