Visie

GO! Next Level X staat voor secundair expertenonderwijs: Level 1, Business, Care, Design, IT, STEM, Leren&Werken en de Wereldklas.

Een ruim netwerk binnen verschillende sectoren en hoger onderwijs zorgt voor een goede voorbereiding op de toekomst.

Troeven

Een brede basisvorming in de eerste graad (Level 1) waarbij je kan proeven van de domeinen: Business, Care, Design, IT, STEM, Leren&Werken en de Wereldklas binnen Level X, maar ook van Hotel en Sport. Op basis van je talenten en interesses maak je een bewuste keuze richting de tweede graad.

Een ruim aanbod met alle finaliteiten: zowel doorstroom, dubbele finaliteit, arbeidsmarktgericht als leren & werken is mogelijk binnen het domein van jouw keuze.

Lessen gegeven door experten, zowel van binnen als van buiten onze school, zowel op school als op locatie.

Een activerende en krachtige leeromgeving voor specifieke vakken.

 

Pedagogisch project

Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

De poolstervisie geeft richting aan onze kernopdracht.

Het GO! = dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving.

 

Werken aan…

… actief burgerschap
Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, … jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen.

…waarden
Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze scholen worden aangeleerd. Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren. Lees hier alles over de GO! waarden.

Scroll to Top