Bedrijfswetenschappen

Leer je toekomst bedrijven.

Situering in het aanbod 

Bedrijfswetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit

Inhoud

Leerlingen leren theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij verwerven uitgebreid inzicht in zowel economische systemen (micro- en macro-economie) als in beleidsconcepten met betrekking tot bedrijfseconomie zoals boekhouden, Human Resources (HR) en marketing.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Bedrijfswetenschappen:
• is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
• is geboeid door beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen;
• heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
• vindt het fijn om aan de slag te gaan met toegepaste wiskunde in functie van economie;
• is geboeid door programmeertechnieken;
• gaat kritisch om met informatie;
• werkt nauwkeurig.

Na de 3de graad

De studierichting Bedrijfswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar economische wetenschappen, bedrijfseconomische wetenschappen en toegepaste wetgeving centraal staan.

Lessentabel

Vak5BBW
SJ 23-24
6BBW
SJ 24-25
Algemeen gedeelte
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Wiskunde43
Natuurwetenschappen21
Geschiedenis incl burgerschap22
Aardrijkskunde11
Economie-1
Artistieke expressie1-
Specifiek gedeelte
Nederlands-1
Engels1-
Frans-1
Wiskunde12
Economie33
Bedrijfswetenschappen55
Informaticawetenschappen11
Totaal3232

Scroll naar boven