Biotechnieken

Verdiep jezelf in wetenschap en help de toekomst vooruit.

Situering in het aanbod 

Biotechnieken wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de tweede graad. De basisvorming is dezelfde voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Inhoud

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je legt in het specifieke gedeelte een sterke focus op chemie, biologie, fysica en op het toegepast wetenschappelijk onderzoeken en oplossen van problemen via productie- en procestechnieken.

  • Vooral labo- en STEM-vaardigheden staan centraal, maar ook het analyseren van biochemische productieprocessen, met aandacht voor meet-, sturings- en regeltechnieken.
  • Je zoekt naar verbanden tussen de structuur en de eigenschap van stoffen en je leert over de classificatie van anorganische en eenvoudige organische stoffen.

Leerlingenprofiel

In deze studierichting is het belangrijk dat je houdt van chemie, labo-activiteiten en biochemische processen. Je wilt graag jouw onderzoeks- en labovaardigheden ontwikkelen en versterken. Daarbij gebruik je je wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische kennis om problemen en onderzoeksvragen te analyseren en op te lossen.

Het is belangrijk dat je nauwkeurig kan werken, oog voor detail hebt, graag onderzoekt, analyseert en naar oplossingen zoekt.

Na de 2de graad

In de derde graad kan je je studie verderzetten in de dubbele finaliteitsrichting biotechnologische en chemische technieken.

Lessentabel

Vak3SBT
SJ 24-25
4SBT
SJ 24-25
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Toegepaste informatica1-
Wiskunde33
Geschiedenis incl Burgerschap12
Aardrijkskunde11
Artistieke expressie-1
Specifiek gedeelte
Wiskunde11
Toegepaste biologie33
Toegepaste chemie33
Toegepaste fysica11
Biotechnieken: chemie44
Biotechnieken: biologie32
Totaal3232
Scroll naar boven