Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (D)

Verdiep jezelf in wetenschap en help de toekomst vooruit.

Situering in het aanbod 

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een wetenschappelijke, domeingebonden studierichting uit de finaliteit doorstroom. De basisvorming is dezelfde voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroom.

Inhoud

In biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen kom je te weten hoe de wereld in elkaar zit vanuit een wiskundig-wetenschappelijke bril. De vakken chemie, biologie en fysica staan hierbij centraal. De aangeboden leerstof wordt telkens uitgediept met praktische toepassingen en vraagstukken.

Wiskunde en wiskundige concepten komen in deze doorstroomrichting meer naar voor dan in de richting biotechnologische en chemische technieken (dubbele finaliteit).

In het labo krijg je de kans om zelf aan de slag te gaan en je experimentele vaardigheden aan te scherpen. Je wordt bovendien getraind in het STEM-geïntegreerd oplossen van biotechnologische problemen.

Leerlingenprofiel

In deze studierichting heb je een sterke interesse in de drie wetenschappen biologie, chemie en fysica en een goede aanleg voor wiskunde.

  • Je leert op basis van geïntegreerde STEM-onderzoeken en probleemoplossend denken vanuit de wetenschappen biologie, chemie en fysica.
  • Je buigt je graag over wetenschappelijke vraagstukken.
  • Je wil biotechnologische processen doorgronden.
  • Een hoge graad van zelfstandigheid en het kunnen verwerken van leerstof aan een behoorlijk tempo zijn twee voorwaarden om deze richting tot een goed einde te brengen.

Na de 3de graad

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een doorstroomrichting, wat betekent dat het doel is om na het secundair onderwijs verder te studeren vooraleer de arbeidsmarkt te betreden. Dit kan via het hoger onderwijs in een hogeschool of universiteit (professionele bachelor of academische bachelor/masteropleiding), waar je kan kiezen voor opleidingen zoals biochemie, biotechnologie, chemische technologie, farmacie, moleculaire biologie, enzovoort.

Afgestudeerden van deze richting kunnen werk vinden in diverse sectoren zoals de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie, milieuconsultancy, onderzoekslaboratoria, biotechnologiebedrijven, enzovoort.

Lessentabel

Vak5SBW
SJ 24-25
6SBW
SJ 24-25
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Toegepaste informatica--
Wiskunde43
Biologie--
Fysica--
Chemie
Technologie STEM
--
Geschiedenis incl Burgerschap22
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competenties-1
Artistieke expressie1-
Specifiek gedeelte
Nederlands-1
Engels--
Frans--
Wiskunde22
Informaticewetenschappen1-
Chemie
44
Fysica
23
Biologie44
Totaal3232
Scroll naar boven