Biotechnologische wetenschappen (D)

Verdiep jezelf in wetenschap en help de toekomst vooruit.

Situering in het aanbod 

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke, domeingebonden studierichting uit de finaliteit doorstroom.

Inhoud

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Je krijgt een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de levende materie en haar omgeving. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.

Leerlingenprofiel

Je hebt een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector en recyclage. Je gaat de theoretische wetenschappelijke kennis ook transfereren naar toepassingen. Technische (labo)vaardigheden komen hier ook aan bod.

Na de 2de graad

In de derde graad kan je je studie verder zetten in de richting biotechnologische en chemische wetenschappen.

Lessentabel

Vak3SBW4SBW
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands55
Frans32
Engels22
Historisch bewustzijn Burgerschap23
Ruimtelijk bewustzijn11
Wiskunde44
Biologie11
Fysica11
Chemie
Technologie STEM
11
Economische en financiële competenties-1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie1-
Specifiek gedeelte
Chemie
22
Fysica
(Elektromagnetisme
Mechanica
Thermodynamica)
33
Biologie22
STEM-engineering
Totaal3232
Scroll to Top