Biotechnische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Je krijgt een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de levende materie en haar omgeving. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.

Je hebt een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector en recyclage. Je gaat de theoretische wetenschappelijke kennis ook transfereren naar toepassingen. Technische (labo)vaardigheden komen hier ook aan bod.

Scroll to Top