Biotechnologische STEM-wetenschappen (D)

Verdiep jezelf in wetenschap en help de toekomst vooruit.

Situering in het aanbod 

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een wetenschappelijke, domeingebonden studierichting uit de finaliteit doorstroom. De basisvorming is dezelfde voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroom.

Inhoud

Je krijgt een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de levende materie en haar omgeving. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, biologie, fysica en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.

Onder wetenschappen verstaan we hier:

  • (uitgebreide) chemie: chemische stoffen en hun reacties, verband tussen de structuur en de eigenschappen van stoffen, ...
  • (uitgebreide) fysica: leren over elektromagnetisme, mechanica (wetten van Newton, eenparige bewegingen, mechanische eigenschappen van materialen), thermodynamica (behoud van energie, ...)
  • (uitgebreide) biologie: studie van de levende materie, belang en werking van micro-organismen, ...

Leerlingenprofiel

Je hebt een bijzondere interesse in biologie en chemie en de toepassingen hiervan binnen natuur en milieu. Je gaat de theoretisch wetenschappelijke kennis ook transfereren naar toepassingen. Technische (labo)vaardigheden komen hier ook aan bod.

Na de 2de graad

In de derde graad kan je je studie verderzetten in de doorstroomrichting biotechnologische en chemische STEM- wetenschappen.

Lessentabel

Vak4SBW
SJ 23-24
3SBW
SJ 23-24
4SBW
SJ 24-25
Basisvorming
Levensbeschouwing222
Lichamelijke opvoeding222
Nederlands543
Engels232
Frans223
Toegepaste informatica-1-
Wiskunde443
Natuurwetenschappen---
Biologie111
Fysica111
Chemie
Technologie STEM
111
Geschiedenis incl Burgerschap322
Aardrijkskunde111
Economische en financiële competenties1--
Artistieke expressie--1
Specifiek gedeelte
Nederlands--1
Engels--1
Frans-1-
Wiskunde-12
Informaticewetenschappen-1-
Chemie
212
Fysica
322
Biologie222
Totaal323232
Scroll naar boven