Boekhouden informatica

Boekhouden-informatica

Situering in het aanbod 

Boekhouden-informatica is een theoretisch-technische studierichting waarbij de nadruk vooral ligt op de bedrijfshuishoudkunde (boekhouden) en informatica met ruime aandacht voor wiskunde.

Inhoud

Wat mag je verwachten:

  • voldoende theoretische vakken om verder te studeren. De bedrijfsgerichte vorming bestaat uit een gedeelte boekhoudkunde, toegepaste informatica en een bedrijfseconomisch gedeelte

Naast het verwerven van kennis is er ook bijzondere aandacht voor vaardigheden en attitudes. Via een minionderneming krijgen de leerlingen de mogelijkheden om hun leiderscapaciteiten uit te testen en zich te bekwamen in ondernemersvaardigheden.

Wat mag je verwachten:

  • hier ligt het accent op communicatie, vooral zakelijk en praktisch taalgebruik. Je krijgt een doorgedreven training in de verschillende moderne talen
  • bovendien krijg je een grondig inzicht in de administratieve organisatie van een onderneming
  • al deze kennis en vaardigheden worden volledig in de praktijk gebracht door het organiseren van een zakenreis naar een Europese grootstad

Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels. Toegepaste informatica is uitgebreider en omvat ook programmeren. Binnen de bedrijfsgerichte vorming zijn bedrijfseconomie en toegepaste informatica de hoofdvakken.

Leerlingenprofiel

Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en nauwkeurig kunt omgaan met cijfers. Je dient te beschikken over een goede wiskundige basis.

De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op de bedrijfshuishoudkunde (boekhouden) en informatica met ruime aandacht voor wiskunde.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

  • deze opleiding is een goede voorbereiding op verdere studeren in het hoger onderwijs
  • leerlingen die niet kiezen voor hoger onderwijs kunnen aan de slag als hulpboekhouder, administratief bediende of ICT-medewerker

Lessentabel

Vak5TBI6TBI
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde-1
AVAardrijkskunde / Natuurwetenschappen1-
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AVWiskunde22
Specifiek gedeelte
AVEconomie-2
AVWiskunde22
TVBoekhouding54
TVToegepaste economie63
TVToegepaste informatica44
PV/TVStage boekhouding/toegepaste informatica-2
Totaal3232
ComplementairNEXT LEVEL-2
Totaal3234
Scroll naar boven