Chemie

Chemie

Situering in het aanbod 

Inhoud

Chemie is een technisch-wetenschappelijke studierichting die de chemie benadert via concrete toepassingen.

Je kan via deze concrete benadering de nodige theorieën verwerken en wetenschappelijke taal verwerven, nodig voor de latere beroepsuitoefening.
De samenhang tussen natuurwetenschappentechniek en industrie is de rode draad doorheen de typische vakken van de studierichting.

In de chemievakken komen de basisbegrippen en de instrumentale technieken aan bod, de technieken om grondstoffen te verwerken tot eindproducten, de verbindingsklassen, reactiesoorten en de belangrijkste toepassingen in ons dagelijks leven.
In het labo leer je basisapparatuur opstellen, bedienen en onderhouden en laboratoriumtechnieken toepassen. Er wordt verwacht dat je handig en accuraat met stoffen omgaat, nauwkeurige waarnemingen verricht en experimenten uitvoert.

Leerlingenprofiel

In deze richting maak je kennis met het echte ‘chemiewerk’, zodat je wordt klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of voor voortgezet onderwijs.

Wat mag je verwachten:
  • je bouwt een grondige kennis op van analytische, algemene en organische chemie
  • je werkt in het labo op een wetenschappelijke en veilige manier met producten
  • je leert werken met de juiste apparatuur
  • ICT is bij dit alles natuurlijk een onmisbaar instrument
  • via stages kom je rechtstreeks in contact met de werkvloer

Na de 2de graad

  • je diploma verschaft je onmiddellijk werk op de arbeidsmarkt als laborant of procesoperator
  • verder studeren behoort ook tot de mogelijkheden en dit zowel op het niveau van bachelor als master

Lessentabel

Vak5TCE6TCE
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AVFrans22
AVEngels22
AVWiskunde22
Specifiek gedeelte
AVWiskunde22
PVStage Toegepaste Chemie-2
TV/AVBiologie / Toegepaste biologie11
TVToegepaste fysica22
TVToegepaste chemie1412
Totaal3434
Scroll to Top