Fijnschilder

Situering in het aanbod 

De opleiding fijnschilder duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. In de opleiding fijnschilder duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding.

Inhoud

In de opleiding fijnschilder duaal leert men verfijnde afwerkingstechnieken toepassen op oppervlakken en driedimensionale objecten met daartoe geëigende producten teneinde woningen en gebouwen te verfraaien.

Leerlingenprofiel

De voorwaarden om bij de start van de opleiding fijnschilder duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, en
  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt, waarop de opleiding fijnschilder duaal zich situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64; ofwel als zijinstromer1 beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding fijnschilder duaal. Uit het leerlingendossier moet de verificatie kunnen opmaken dat de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Lessentabel

Algemeen gedeelteFijnschilder
AV PAV6
AVFrans2
Specifiek
PVSchilderen6
Competenties bereiken op de werkvloer24
Totaal38

Scroll naar boven