Gezondheid en welzijnswetenschappen

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 2de graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen.

Inhoud

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstromingsgerichte studierichting die u voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs.

U krijgt zicht op het ruime werkterrein van de gezondheids-/welzijnszorg, vanuit de vakken verzorging, voeding en opvoedkunde.

De initiatie met de arbeidswereld gebeurt door kennis te maken met de verschillende doelgroepen en zicht te krijgen binnen een arbeidssituatie. Dit wordt door werkplekleren gerealiseerd. Afhankelijk van de interesse van de leerlingen wordt het werkplekleren georganiseerd

Wat mag je verwachten:

  • vorming van een brede theoretische opvoedkundige kennis en vaardigheden
  • ervaring opdoen tijdens het wekelijks werkplekleren op de werkvloer.

Leerlingenprofiel

Heb jij de tweede graad ASO of TSO succesvol afgerond en zoek je een wetenschappelijke richting waar de mens centraal staat? Dan is gezondheid en welzijnswetenschappen misschien iets voor jou!

Ze richt zich tot sociaal voelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft. Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis. Deze studie richt zich op de omgang met de mens als totale persoon in al zijn aspecten: fysiek, psychisch, sociaal (en spiritueel).

Ze omvat volgende componenten: opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn), toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica). In de praktijklessen en stages in het kleuteronderwijs, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, gehandicaptenzorg, onthaalgezinnen… oefen je vaardigheden en kennis.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

  • hogere studies in de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagoog, onderwijzer, maatschappelijk werker,…)

Lessentabel

Vak5TGWW6TGWW
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AVWiskunde22
Specifiek gedeelte
PV/TVOpvoedkunde/Verzorging/Voeding (PV Praktijk/TV)1313
AV/TVBiologie/Toegepaste biologie33
TVToegepaste chemie11
TVToegepaste ecologie/toegepaste chemie11
TVToegepaste fysica11
Totaal3434
Scroll to Top