Gezondheidszorg (dubbele finaliteit)

de mens en samenleving staan centraal

Inhoud

Wat mag je verwachten:

De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan

 • Je leert daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.
 • Je voert daarbij verschillende taken uit zoals het - onder toezicht van een verpleegkundige - ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnenals buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.
 • De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Jij wil:

 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
 • wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;

Jij bent:

 • bent gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
 • geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;
 • gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten;
 • gericht op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten;
 • bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden; • is geïnteresseerd in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten;
 • bereid - onder toezicht van een verpleegkundige - basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;
 • bereid preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening;
 • bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

 • Verder studeren in het voortgezet onderwijs

Lessentabel

Scroll to Top