Gezondheidszorg (dubbele finaliteit)

de mens en samenleving staan centraal

Inhoud

Wat mag je verwachten:

De studierichting Gezondheidszorg is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan

 • Je leert daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.
 • Je voert daarbij verschillende taken uit zoals het - onder toezicht van een verpleegkundige - ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnenals buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.
 • De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

 • Je wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
 • Je wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
 • Je wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
 • Je wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;
 • Je bent gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
 • Je bent geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;
 • Je bent gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van cliënten;
 • Je bent gericht op het bevorderen van empowerment en zelfredzaamheid van cliënten;
 • Je bent bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden; • is geïnteresseerd in het opvolgen van veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten;
 • Je bent bereid - onder toezicht van een verpleegkundige - basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;
 • Je bent bereid preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van letsels tijdens zorgverlening;
 • Je bent bereid je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped) agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

 • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs zoals, verpleegkunde, leerkracht, maatschappelijk assistent, toegepaste psychologie, laborant, orthopedagoog enz.
 • Ook andere studierichtingen in het hoger onderwijs zijn mogelijk

Lessentabel

Vak5CGZ
SJ 23-24
6CGZ
SJ 24-25
Algemeen gedeelte
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Wiskunde22
Natuurwetenschappen11
Geschiedenis incl burgerschap21
Aardrijkskunde11
Economie-1
Artistieke expressie1-
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie11
Toegepaste biologie11
Voeding2-
Opvoedkunde11
Verzorging58
Indirecte zorg-1
Stage44
Totaal3232

Scroll naar boven