Welzijnswetenschappen (doorstroom finaliteit)

mens en maatschappij in een breder perspectief

Inhoud

Wat mag je verwachten:

Welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit

Leerlingenprofiel

Je wil:

  • kennis verwerven van de mens en maatschappij in een breder perspectief

Je leert:

  • theoretische en abstracte leerinhouden verwerken.
  • de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch, natuurwetenschappelijk referentiekader.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

  • Verder studeren in het voortgezet onderwijs.

Lessentabel

Scroll to Top