Welzijnswetenschappen (doorstroom finaliteit)

mens en maatschappij in een breder perspectief

Inhoud

Wat mag je verwachten:

Welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit

Leerlingenprofiel

Je wil:

  • kennis verwerven van de mens en maatschappij in een breder perspectief

Je leert:

  • theoretische en abstracte leerinhouden verwerken.
  • de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch, natuurwetenschappelijk referentiekader.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

  • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs zoals, pedagogie, ortho(peda)gogiek, criminologie, psychologie enz.
  • Andere studies zijn ook mogelijk in het hoger onderwijs

Lessentabel

Vak5CWW
SJ 23-24
6CWW
SJ 24-25
Algemeen gedeelte
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Wiskunde43
Natuurwetenschappen21
Geschiedenis incl burgerschap22
Aardrijkskunde11
Economie-1
Artistieke expressie1-
Specifiek gedeelte
Nederlands-1
Engels1-
Frans-1
Wiskunde-1
Filosofie12
Biologie11
Gedragswetenschappen44
Cultuurwetenschappen43
Totaal3232

Scroll naar boven