Handel

Quote

Situering in het aanbod 

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector. Handel bereidt je ook voor op het hoger onderwijs.

Inhoud

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica ... Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.

Leerlingenprofiel

Als je in de 3de graad kiest voor secretariaat-talen of boekhouden-informatica kan je bij ons al starten in de 2de graad HANDEL. Hier leggen we de ideale bouwstenen voor je verdere studies.

Na de 2de graad

Een A-attest van de tweede graad Handel is jouw toegangsticket voor de derde graad secretariaat-talen of boekhouden-informatica.

Lessentabel

Vak4THA
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVAardrijkskunde1
AVEngels2
AVFrans2
AVGeschiedenis1
AVNederlands4
AVWiskunde4
AVNatuurwetenschappen1
Specifiek gedeelte
AVFrans1
TVDactylografie/toegepaste informatica4
TVKantoortechnieken1
TVToegepaste economie7
TVVerkoop1
Totaal31
Scroll naar boven