Kinderzorg

Quote

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 3de graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen.

Inhoud

In de kinderzorg verwerft de leerling basiscompetenties die nodig zijn om als beginnende beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan in de kinderopvang en wordt de basis gelegd voor een verdere professionalisering gedurende zijn loopbaan. Ze leren zelfstandig functioneren en krijgen inzicht in de wereld van het kind. Een vrijstelling voor de algemene vakken kan aangevraagd worden en is mogelijk op voorwaarde dat u reeds geslaagd was voor deze vakken en na toestemming van de klassenraad.

Wat mag je verwachten:

  • een kennismaking met het werkveld
  • in het zevende leerjaar Kinderzorg leer je werken met kinderen van 0 tot 12 jaar en doe je tijdens je stage ervaring op in de kinderopvang

Verzorgt kinderen van 0 tot 16 jaar, begeleidt hen bij de dagelijkse handelingen, staat in voor hun hygiëne- en comfortzorg en draagt bij tot hun welzijn en ontwikkeling. Werkt in een (multidisciplinair) team, in medische instellingen of in organisaties voor thuishulp e.d.

Voor het verzorgen van kinderen in het kader van kinderopvang bestaat het apart profiel van begeleidster/begeleider in de kinderopvang.

Leerlingenprofiel

Heb je de derde graad verzorging succesvol beëindigd en wil je naast jouw getuigschrift ook graag een diploma secundair onderwijs? Werk je graag met kinderen? Kies dan voor het specialisatiejaar Kinderzorg.

Kies dan voor deze afdeling waar je moet beschikken over sociale vaardigheden en empathie moet kunnen opbrengen. Maar ook oog hebben voor het individu, eerlijkheid, respect en in team kunnen werken zijn troeven.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

  • Na het succesvol afronden van dit specialisatiejaar ontvang je een diploma secundair onderwijs.
  • Je kan 7de specialisatiejaar zorgkunde volgen
  • Je kan verder studeren in het hoger onderwijs
  • Je kan tewerkgesteld worden in zorgsector: kinderdagverblijf, onthaalmoeder, buitenschoolse opvang, ziekenhuis, basisschool, thuiszorg ..
Scroll to Top