Maatschappij & welzijn

Als je oplossingsgericht kan denken komt de creativiteit vanzelf

Situering in het aanbod 

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte. In deze studierichting is het belangrijk dat je goed observeert, reflecteert en communicatieve en sociale vaardigheden leert.

Inhoud

Je legt de focus op gezondheidsbevordering en op het uitvoeren van huishoudelijke taken binnen een gezinscontext.

 • Je oriënteert je op activiteiten in zorg en welzijn
 • Je geeft aandacht aan maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de samenleving.
 • Je leert over waarneming en beweging (toegepaste fysiologie en anatomie)
 • Je ziet de basis van ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde.
 • Je houdt rekening met alle aspecten van het mens zijn en bekijkt hoe je voor anderen kan zorgen of mensen kan begeleiden binnen de context van het gezin. Het is belangrijk dat je oog hebt voor de wensen, de behoeftes, de mogelijkheden en de beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Je leert over de ontwikkeling van de mens, over het gedrag en over de plaats van de mens in de maatschappij. Wat je leert, pas je toe op concrete opvoedingssituaties.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden zijn bij wat je leert erg belangrijk
 • Je leert ondersteunende vaardigheden m.b.t. activiteiten in het dagelijkse leven en het aanbieden van activiteiten en vrije tijd.

Leerlingenprofiel

Je hebt brede interesse in de mens en maatschappij.

Na de 2de graad

Logische vervolgopleidingen zijn:

 • gezondheidszorg
 • opvoeding – begeleiding

Toekomstperspectieven:

 • voorbereiding op het hoger onderwijs master en bachelor
 • werken in de gezondheids- en welzijnssector

Lessentabel

Vak3CMW4CMW
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands43
Frans22
Engels22
Historisch bewustzijn Burgerschap12
Ruimtelijk bewustzijn11
Wiskunde33
Natuurwetenschappen inclusief technologie22
Economische en financiële competenties-1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie1-
Specifiek gedeelte
Fysiologie en anatomie11
Generieke competenties12
Indirecte zorg en voeding33
Gezondheid, zorg en welzijn32
(Ped)agogische handelen44
Totaal3232
Scroll to Top