Maatschappij & welzijn

Als je oplossingsgericht kan denken komt de creativiteit vanzelf

Situering in het aanbod 

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte. In deze studierichting is het belangrijk dat je goed observeert, reflecteert en communicatieve en sociale vaardigheden leert.

Inhoud

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit. In deze studierichting staat de mens en maatschappij centraal. De vakken verzorging, voeding, toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie zijn de specifieke vakken die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Leerlingenprofiel

Je hebt brede interesse in de mens en de maatschappij.

In de studierichting maatschappij en welzijn:

 • ben je gefascineerd door je eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
 • ben je gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
 • ben je geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
 • ben je geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
 • wil je inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
 • wil je inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
 • wil je inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
 • ben je bereid om je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

Na de 2de graad

Logische vervolgopleidingen zijn:

 • gezondheidszorg
 • opvoeding – begeleiding

Toekomstperspectieven:

 • voorbereiding op het hoger onderwijs master en bachelor
 • werken in de gezondheids- en welzijnssector

Lessentabel

Vak4CMW
SJ 23-24
3CMW
SJ 23-24
4CMW
SJ 24-25
Basisvorming
Levensbeschouwing222
Lichamelijke opvoeding222
Nederlands333
Engels222
Frans222
Toegepaste Informatica-1-
Wiskunde333
Natuurwetenschappen221
Geschiedenis incl burgerschap212
Aardrijkskunde111
Economische en financiële competenties1--
Artistieke expressie--1
Specifiek gedeelte
Generieke competenties2--
Fysiologie en anatomie1--
Toegepaste biologie-1-
Voeding322
Indirecte zorg222
Opvoedkunde433
Verzorging-45
Totaal3232
Scroll naar boven