Maatschappij & welzijnswetenschappen

Als je oplossingsgericht kan denken komt de creativiteit vanzelf

Situering in het aanbod 

De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Inhoud

Je leert theoretische en abstracte inhouden verwerken. Je kan de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit met toevoeging van een pakket filosofie.

Leerlingenprofiel

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaalvoelend en creatief.

Na de 2de graad

Logische vervolgopleidingen zijn:

  • Opvoeder – begeleider
  • Gezin- en welzijnswetenschappen

Toekomst perspectieven:

  • Voorbereiding op het hoger onderwijs master en bachelor.
  • Werken in de welzijnssector: gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemene welzijnswerk.

Lessentabel

Vak3CWW4CWW
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands55
Frans32
Engels22
Historisch bewustzijn Burgerschap23
Ruimtelijk bewustzijn11
Wiskunde44
Biologie11
Fysica11
Chemie
Technologie STEM
11
Economische en financiële competenties-1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie1-
Specifiek gedeelte
Gedragswetenschappen
44
Sociale wetenschappen22
Pakket uit filosofie11
Totaal3232
Scroll to Top