Opvoeder begeleider

Opvoeder begeleider

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 2de graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen.

Inhoud

De studierichting opvoeder-begeleider bereidt je voor op het begeleiden van kinderen, jongeren en zelfs volwassenen in leefgroep situaties: gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk.

In de opleiding wordt de nodige theoretische kennis aangereikt, maar attitudes en vaardigheden zijn even belangrijk. Er gaat veel aandacht naar de stages in de meest diverse settings: medisch-pedagogische instituten, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra enz. Je leert mensen van alle leeftijden met een fysieke, zintuiglijke, verstandelijke, sociale of meervoudige beperking begeleiden.

Er is eveneens een mogelijkheid op een buitenlandse stage via het eTwinning project waarvoor we samenwerken met het Vista College van Maastricht.

Je vertrekt hierbij van de overtuiging dat ze heel wat mogelijkheden hebben tot persoonlijkheids-ontplooiing. Je leert werken in team en met groepen. Naast theoretische kennis en technieken krijgen attitudes en vaardigheden zoals inlevingsvermogen, openheid, sociale betrokkenheid, discretie veel aandacht.

Je leert de noden, behoeften en eigenschappen van de mens in de verschillende fasen van het leven kennen. Je leert over EHBO, hygiëne en de zorg voor het comfort van de persoon met een handicap.

Daarnaast leer je met taal, muziek, beweging en handvaardigheid creatief werken. Deze technieken worden verwerkt in activiteiten en projecten voor bepaalde doelgroepen.

  • je leert over de verschillende soorten handicaps en hun problemen
  • de oorzaken, de begeleiding en de mogelijke behandeling worden bekeken
  • je leert samenwerken, observeren, vergaderen en rapporteren
  • er wordt aandacht besteed aan de wetgeving over bijzondere jeugdbijstand
  • ook de bouw en werking van het menselijk lichaam wordt bestudeerd
  • stages bieden je de gelegenheid om de aangeleerde technieken en vaardigheden toe te passen

Leerlingenprofiel

Heb je de tweede graad ASO of TSO succesvol afgerond en wil je als mens het verschil maken in de levens van anderen? Kies dan voor de opleiding Opvoeding-begeleiding.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

  • werken in de welzijnssector: gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk.
  • hogere studies in de sociale en pedagogische sector (bv. orthopedagoog, onderwijzer, maatschappelijk werker,…)

Lessentabel

Vak5TOB6TOB
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVAardrijkskunde11
AVEngels22
AVFrans22
AVGeschiedenis11
AVNederlands33
AVWiskunde22
Specifiek gedeelte
PV/TV/AVExpressie/Opvoedkunde/Verzorging/AV/PV Pr/TV (incl Stage)1717
AV/TVBiologie/Toegepaste biologie22
Totaal3434
Scroll to Top