Basiszorg en ondersteuning

zorg voor de medemens

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 2de graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen.

Inhoud

De studierichting Basiszorg en ondersteuning is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op de arbeidsmarkt.

Je verwerft competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, de zorg voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Je verwerft ook competenties m.b.t. de basiszorg en basisondersteuning om u maximaal voor te bereiden op een SenSe opleiding.

Leerlingenprofiel

 

 • Jij wil:
  • effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon-, leef- en speelomgeving,
 • zorg dragen voor kledij en textiel;
 • maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;

 

Jij bent:

 • bent bereid om eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
 • gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg- en ondersteuning hierop af te stemmen;
 • geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
 • geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten in 1 op 1 situaties;
 • bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen en verzorgen van cliënten.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

 • Na het succesvol afronden van de derde graad kan je starten op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Scroll to Top