Basiszorg en ondersteuning

zorg voor de medemens

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 2de graad secundair onderwijs kan je kiezen voor de opleiding basiszorg en ondersteuning, in de arbeidsfinaliteit.

Inhoud

In de studierichting basiszorg en ondersteuning verwerf je competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, de zorg voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Je verwerft ook competenties m.b.t. de basiszorg en basisondersteuning om u maximaal voor te bereiden op een SenSe opleiding.

Leerlingenprofiel

 

 • Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:
  • wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
  • is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
  • is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
  • wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐,leef‐en  speelomgeving,
  • is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
  • wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
  • wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
  • is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
  • is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuninghierop af te stemmen;
  • wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
  • is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
  • is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐envrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
  • Is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het  ondersteunen en verzorgen van cliënten.

Na de 3de graad

Toekomstperspectieven:

 • Na de opleiding kan je starten op de arbeidsmarkt. Je kan werken in de zorgsector zoals kinderdagverblijf, woon- en zorgcentra’s enz.
 • je kan ook kiezen om een Sense – opleiding zorgkundige te volgen

Lessentabel

Vak5CBO
SJ 23-24
6CBO
SJ 24-25
Algemeen gedeelte
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Engels22
PAV77
Specifiek gedeelte
Verzorging44
Indirecte zorg23
Voeding32
Opvoedkunde33
Stage88
Totaal3434

Scroll naar boven