Voeding verzorging

Quote

Situering in het aanbod 

Na het beëindigen van de 1ste graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen. In de studierichting 2de graad voeding- verzorging ( 3de en 4de leerjaar ) beroeps-secundair onderwijs bereiken de leerlingen doelstellingen die te maken hebben met de zorg voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. De eigenlijke beroepszorg komt niet aan bod, maar bereidt de leerlingen voor op de beroepsgerichte zorg. Op het einde van de tweede graad beroeps-secundair onderwijs zijn de leerlingen van de studierichting – verzorging voeding - in staat om zelfstandig een gewoon huishouden te runnen en mantelzorg te verlenen.

Inhoud

Wat mag je verwachten:

  • een algemene basisvorming
  • een kennismaking met vaardigheden die je nodig hebt voor je latere beroep

Leerlingenprofiel

Na de 2de graad

Toekomstperspectieven:

  • het succesvol afronden van de tweede graad bezorgt je een getuigschrift. Dit is ook jouw toegangsticket voor de derde graad voeding verzorging.

Lessentabel

Vak4BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing2
AVLichamelijke opvoeding2
AVFrans2
AV PAV6
Specifiek gedeelte
AVMuzikale opvoeding1
AVPlastische opvoeding2
TVHuishoudkunde/gezinstechnieken6
TVHuishoudkunde/voeding2
PVPraktijk huishoudkunde/gezinstechnieken5
PVPraktijk huishoudkunde/voeding6
Totaal34
Scroll naar boven