Voeding verzorging 2de graad BSO

In de studierichting 2de graad voeding- verzorging ( 3de en 4de leerjaar ) beroeps-secundair onderwijs bereiken de leerlingen doelstellingen die te maken hebben met de zorg voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. De eigenlijke beroepszorg komt niet aan bod, maar bereidt de leerlingen voor op de beroepsgerichte zorg. Op het einde van de tweede graad beroeps-secundair onderwijs zijn de leerlingen van de studierichting – verzorging voeding - in staat om zelfstandig een gewoon huishouden te runnen en mantelzorg te verlenen.

Voor deze opleiding

 

Na het beëindigen van de 1ste graad secundair onderwijs kan je kiezen voor verschillende opleidingen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze opleiding

Wat mag je verwachten:
  • een algemene basisvorming
  • een kennismaking met vaardigheden die je nodig hebt voor je latere beroep
 
 

Doorstroom

Toekomstperspectieven:
  • het succelvol afronden van de tweede graad bezorgt je een getuigschrift. Dit is ook jouw toegangsticket voor de derde graad voeding verzorging.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vak3BVZ4BVZ
Algemeen gedeelte
AVLevensbeschouwing22
AVLichamelijke opvoeding22
AVFrans22
AVPAV66
Specifiek gedeelte
AVMuzikale opvoeding11
AVPlastische opvoeding22
TVHuishoudkunde/gezinstechnieken66
TVHuishoudkunde/voeding22
PVPraktijk huishoudkunde/gezinstechnieken55
PVPraktijk huishoudkunde/voeding66
Totaal3434
Scroll to Top