Zorg & welzijn

Zorgjob: dat is werken met je hoofd, handen en hart!

Situering in het aanbod 

De studierichting Zorg en welzijn is studierichting in de arbeidsfinaliteit dat gericht is op de zorg voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Inhoud

Binnen de studierichting – Zorg en Welzijn - leert je hoe je kinderen en volwassenen kan helpen in hun dagdagelijks leven. Je leert directe hulp bieden in de thuiscontext. Koken, wassen, de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer voorzien… het hoort er allemaal bij. Je leert ook hoe je een aangename leefomgeving kan creëren. In je opleiding werk je ook veel aan je eigen sociale en communicatieve vaardigheden. Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk functioneren en waarneming. Je leert gezondheid en welzijn stimuleren. Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorg- vrager, nood aan heeft.

Leerlingenprofiel

Zorg je graag voor anderen? Bied je graag concrete hulp? Heb je oog voor de gezondheid en het welzijn van anderen? Dan is deze praktische studierichting iets voor jou.

Na de 2de graad

 

Logische vervolgopleidingen zijn:

  •  Studierichting basiszorg en ondersteuning

 

Toekomst perspectieven: deze studierichting bereidt je voor op een job in de zorgsector, zowel bij kinderen, ouderen alsook personen met een beperking, zoals: woon- en zorgcentra, beschut wonen, revalidatie centra, kinderdagverblijven, dienst onthaalouders, enz...

Lessentabel

Vak4CZW
SJ 23-24
3CZW
SJ 23-24
4CZW
SJ 24-25
Basisvorming
Levensbeschouwing222
Lichamelijke opvoeding222
Nederlands-11
Engels-22
PAV788
MVT
(Frans & Engels)
3-
Specifiek gedeelte
Verzorging244
Indirecte zorg-55
Voeding944
Opvoedkunde666
Generieke competenties1--
Totaal323434
Scroll naar boven