Trein der 1000

Het project "Trein der 1000" waarbij leerlingen in het voorjaar van 2012 Auschwitz bezochten, resulteerde in een indrukwekkende tentoonstelling in het Vrijzinnig Punt Hasselt. Deze ervaring en de daaruit voortvloeiende tentoonstelling benadrukten de hoop op een tolerante en vreedzame toekomst.

Het initiatief "De trein der 1000" is een essentieel onderdeel van burgerschapsvorming en -educatie, omdat het jongeren de kans biedt om geschiedenis niet alleen te herinneren, maar ook te beleven. Het project benadrukt het belang van internationale samenwerking en begrip, en moedigt jongeren aan om actieve en empathische wereldburgers te worden, met een diep besef van de waarde van mensenrechten en verdraagzaamheid.

De afgevaardigd bestuurder van het GO! onderstreepte de trots op de leerlingen voor hun inleving en de impact van hun bijdragen.

Scroll naar boven