fleXwerking

flex_banner

Volgend schooljaar organiseren we een aantal afdelingen in flexteams waarbij leerlingen samen zullen leren over leerjaren heen, over vakken heen, over leeftijden heen.

Het gaat om de afdelingen auto, carrosserie, elektriciteit, hout en mechanica.

Het flexteam is onafhankelijk en heeft gestructureerde vrijheid om de 4 kernopdrachten te plannen, te verbeteren en te vernieuwen. De 4 kernopdrachten binnen het onderwijs zijn: betrokkenheid, kwalificatie, leervermogen en talentportfolio. 

Wat de kwaliteit van hun werk sterk beïnvloedt, kunnen zij zelf beslissen zonder leiding of ondersteunende diensten.  

Basisprincipes van het werken in flexteams: 

  • Ze zijn zelfsturend en zelforganiserend. 
  • In een flexteam staat de leerling centraal. 
  • Een flexteam integreert in het schoolteam. 
  • Een flexteam krijgt brede bevoegdheden maar ook taken 

Bij de leerlingen streven we naar: 

  • Zelfregulatie 
  • Het leren geven van peerfeedback 
  • Hogere motivatie 

De werking bestaat uit 5 bouwstenen:

Bouwsteen 1: het all-in atelier

Een flexteam bestaat uit leerkrachten specifieke vakken én algemene vakken. Zij nemen de rol van coach-expert op zich en hebben een breed takenpallet zoals het bereiken van de leerdoelen, maar ook verschillende aspecten van leerlingenbegeleiding. Alle lessen gaan door in het atelier waardoor er kort op de bal gespeeld kan worden en snel en kordaat bijgestuurd.

Bouwsteen 2: de weekplanning

Via een weekplanning krijgen leerlingen bij aanvang van de lesweek zicht op de vaste lessen LO en LBV, instructie- en evaluatiemomenten en de opdrachten en projecten waaraan gewerkt dient te worden. Rond die vaste momenten plant de leerling zelf de eigen taken. We stimuleren zelfsturend leren door aandacht te besteden aan de verschillende fasen van leren: voorbereiding, uitvoering en reflectie.

Voorbereiding

Via feedup (doelen stellen en plannen) richten we ons op de vraag: "waar werk ik naartoe?". Feedup refereert daarmee aan de verwachte prestatie en verhoogt de leermotivatie.

Uitvoering

Gefocust werken aan je opdracht en rekening houden met je beschikbare tijdsindeling is erg belangrijk. Je kan je leren ondersteunen via visualatiemethodes zoals mindmapping en schema's. Via feedback en begeleiding van je coach stuur je je opdrachten tussentijds bij. Tijdens de uitvoering van je taken ben je zelf ook kritisch voor je eigen prestaties maar ook fier op wat je aan het realiseren bent!

Reflectie

Via zelfreflectie en via 'feedforward' bekijk je zelf én samen met je flexcoach aan welke ontwikkelpunten je voor toekomstige prestaties aandacht dient te besteden.

Bouwsteen 3: ondernemend en levensecht leren

Via leerondernemingen stimuleren we de ontwikkeling van competenties voor het ondernemerschap én hun vakgebied. De leerlingen zoeken zelf leveranciers, ontvangen klanten, maken de boekhouding en organiseren regelmatig promotieacties. Ze kruipen als het ware in de huid van de polyvalente ondernemer, waarbij elke leerling alle taken doorloopt, zoals een echte zelfstandige ondernemer.

Bouwsteen 4: verantwoordelijkheid nemen

Het doel van de flexteams is de motivatie van de leerlingen verhogen door leerlingen meer verantwoordelijkheden te geven. We zetten sterk in op zelfregulerende leren waarbij "leerlingen hun gedrag, gedachten, motivatie én emoties zelf sturen in functie van hun doelen en afhankelijk van de context".

Een voorbeeld hiervan is dat binnen een flexteam kan gewerkt worden met in- en uitlooptijden: leerlingen kunnen zelf beslissen om te starten tussen 8u en 9u en langer te werken. Zo bestaat de mogelijkheid om vrijdag vroeger aan het weekend te beginnen, mits het afgewerkt hebben van de weekplanning en het tonen van de juiste attitude.

Bouwsteen 5: het buddysysteem - you'll never learn alone

Een nieuwe leerling (junior) krijgt een buddy, een leerling die al langer bij ons op school is (senior) die de nieuwe leerling wegwijs maakt in de school en waarmee samen aan opdrachten kan gewerkt worden.

Interesse in dit vernieuwde onderwijsmodel? Contacteer ons dan via [email protected]

Scroll naar boven