fleXwerking

flex_banner

Volgend schooljaar organiseren we een aantal afdelingen in flexteams waarbij leerlingen samen zullen leren over leerjaren heen, over vakken heen, over leeftijden heen.

Het gaat om de afdelingen auto, carrosserie, elektriciteit, hout en mechanica.

De werking bestaat uit 5 bouwstenen:

Bouwsteen 1: het all-in atelier

Een flexteam bestaat uit leerkrachten specifieke vakken én algemene vakken. Zij nemen de rol van coach-expert op zich en hebben een breed takenpallet zoals het bereiken van de leerdoelen, maar ook verschillende aspecten van leerlingenbegeleiding. Alle lessen gaan door in het atelier waardoor er kort op de bal gespeeld kan worden en snel en kordaat bijgestuurd.

Bouwsteen 2: de weekplanning

Via een weekplanning krijgen leerlingen bij aanvang van de lesweek zicht op de instructie- en evaluatiemomenten en de projecten waaraan gewerkt dienen te worden. Rond die vaste momenten plant de leerling zelf de eigen taken.

Bouwsteen 3: ondernemend en levensecht leren

Via leerondernemingen stimuleren we de ontwikkeling van competenties voor het ondernemerschap én hun vakgebied. De leerlingen zoeken zelf leveranciers, ontvangen klanten, maken de boekhouding en organiseren regelmatig promotieacties. Ze kruipen als het ware in de huid van de polyvalente ondernemer, waarbij elke leerling alle taken doorloopt, zoals een echte zelfstandige ondernemer.

Bouwsteen 4: verantwoordelijkheid nemen

Het doel van de flexteams is de motivatie van de leerlingen verhogen door leerlingen meer verantwoordelijkheden te geven. Een voorbeeld hiervan is dat binnen een flexteam kan gewerkt worden met in- en uitlooptijden: leerlingen kunnen zelf beslissen om te starten tussen 8u en 9u en langer te werken. Zo bestaat de mogelijkheid om vrijdag vroeger aan het weekend te beginnen, mits het afgewerkt hebben van de weekplanning en het tonen van de juiste attitude.

Bouwsteen 5: het buddysysteem - you'll never learn alone

Een nieuwe leerling (junior) krijgt een buddy, een leerling die al langer bij ons op school is (senior) die de nieuwe leerling wegwijs maakt in de school en waarmee samen aan opdrachten kan gewerkt worden.

Interesse in dit vernieuwde onderwijsmodel? Contacteer ons dan via [email protected]

Scroll to Top